עמ"י מצטרפים לקרן הפנסיה של עובדי המדינה

אנו מתכבדים לבשר כי כלל העמ"י ובני זוגם זכאים להצטרף לפנסיית עובדי המדינה לפי ההסדר שנחתם בין הסתדרות עובדי המדינה לקרן הפנסיה מיטב דש.

תנאי ההסכם הינם יוצאי דופן ויביאו לחסכון של עשרות אלפי שקלים בטווח הארוך לכל עובד.

עיקרי הסדר הפנסיה

  • גביית דמי ניהול מדמי הגמולים בשיעור של 0.45%
  • גביית דמי ניהול מהצבירה בשיעור של 0.045%
  • אפשרות לבני זוג העמ"י להצטרף לקרן בתנאים דומים.
  • אפשרות להמשיך החברות בקרן הפנסיה בתנאים אלו גם לאחר תום תקופת ההעסקה כעמ"י.

הדמיית פנסיה עמי

איך מצטרפים?

עמ"י חדש זכאי לבקש להצטרף ועמ"י קיים זכאי להגיש בקשה לעבור לקרן הפנסיה בתנאים המיוחדים.

כל שנדרש הוא לפנות לקרן הפנסיה מיטב דש ובאמצעות חתימה אלקטרונית פשוטה על טפסים שישלחו בדוא"ל, יועברו הכספים שנצברו עד כה בקרן הנוכחית וכן הפרשות המעסיק העתידיות לקרן מיטב דש.

על מנת להצטרף יש לפנות למיטב דש באחת משתי הדרכים הבאות:

  1. יצירת קשר באתר מיטב דש.
  2. יצירת קשר במוקד הטלפוני הייעודי לעובדי המדינה שמפעילה מיטב דש: 03-7903400 (שעות פעילות המוקד הינן 09:00-17:00 שעון ישראל).

 

עבור ההצטרפות יש להכין את המסמכים הבאים:

  1. תלוש שכר;
  2. צילום ת.ז;
  3. העתק דו"ח מקרן הפנסיה הקיימת (למי שכבר חבר בקרן פנסיה).

משך התהליך הינו כשבועיים עד חודש בממוצע.

לתשומת ליבכם כי על העובד לוודא כי המעבר לקרן הפנסיה הושלם בהצלחה.

 

המדינה מגדילה את ההפרשות לקרן הפנסיה

החל מה ה-1 ביולי 2015, נכנס לתוקפו הסכם הגדלת הפרשות פנסיוניות לעובדים בשירות המדינה, אשר נחתם בין ההסתדרות לבין המדינה. בהתאם לכך, ולאחר שיח בין ועד העמ"י להנהלות המשרדים גם העמ"י יהנו מגידול בהפרשות הפנסיוניות.

נתח הפרשת המעסיק בגין השכר המבוטח בפנסיה צוברת יוגדל מ- 7% ל- 7.5%.

כמו כן בידי העובד תינתן האפשרות להגדיל הפרשתו לפנסיה בעד 0.5% לרמה של 7% .

מה עליכם לעשות? קראו בעלון שהכנו.

 

למידע נוסף על תכנית הפנסיה: