עדכונים

האם מאות העמ"י בדרך לשביתה חוצת יבשות? (הכרזה על סכסוך עבודה)

הכרזה על סכסוך עבודה הסתדרות

הצלחנו לעצור את השעון!

פוסט מתווה הסכם פברואר 14

הקפאת תוספת שעות העבודה בנציגויות

הקפאת תוספת שעות העבודה

כמה שווה תוספת של חצי שעת עבודה ביום?

פוסט פייסבוק

מברק התמיכה בהתאגדות העמ"י מטעם ועד משרד החוץ

מברק תמיכת ועד משרד החוץ

מכתב מהאגף להתאגדות עובדים בדבר זכות ההתאגדות של העמ"י

מנשר הסתדרות לעובדים

 

העמ"י מתאגדים!

התאגדות עמי_small